{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

條款與細則


 1. 凡透過www.lovebirddiamond.com進行的一切交易,均代表接受以下各條款及細則,請客戶在確認訂單之前務必詳細閱讀各條款。所有提交的訂單,均會被視為理解並同意全部條款的規定。
 2. 本公司收到客戶的訂單後,會盡力完成交易。本公司保留權利拒絕任何被認為有問題或不可信的訂單。如由於某些特別原因致令交易無法完成,本公司不承擔任何責任,但會盡快通知客戶取消訂單。
 3. 客戶訂購貨品後三個工作天內,本公司仍未能確認收妥貨款,訂單會被視為取消。
 4. 所有於本公司網站上列出的產品價格,僅為該產品刊出時的價格。本公司有權隨時調整產品價格而不另行通知。本網站上所有的產品圖片僅供參考,一律以產品的文字說明資料為準。
 5. 本公司按照客戶指定的地址安排運送,但對在運送途中所造成的任何損壞及由於種種原因造成的損失,本公司概不負責。
 6. 對於誤將產品寄給並未訂購該產品的客戶,本公司保留向其追索的權利。
 7. 本公司保留隨時修改本網站所有內容及有關條款細則的權利,而不作預先通知。